• Probador do produto acabado da batería de ión Li